zoekt een
team van architecten en
projectontwikkelaars

SOLVA, de gemeente Zwalm en de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen zoeken een team architecten en een projectontwikkelaar voor een publiek – private samenwerking voor dit bouwproject met zowel sociale woningen als privéwoningen. Deze ontwikkeling zal de voorzieningen binnen de dorpskern van Munkzwalm verder uitbouwen en het centrum nieuw leven inblazen. Vraag hier het bestek aan van dit bouwproject.


Munk Zwalm
logo project munk-zwalm

SOLVA, de Intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling in Zuid-Oost-Vlaanderen, de gemeente Zwalm en de sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen (SHM Vlaamse Ardennen) zoeken een team architecten en een projectontwikkelaar voor een publiek – private samenwerking voor dit sociaal woningbouwproject. Een bouwtraject met zowel sociale woningen als privéwoningen. Een project dat kadert binnen het masterplan voor het woonuitbreidingsgebied Munkzwalm.

Het is een plan met ambitie dat zorgt voor een kernversterkend woonbeleid met ruime aandacht voor de trage weggebruiker, het creëren van ontmoetingsplaatsen en voorziet in recreatiemogelijkheden te midden van een groene dorpskern. Deze elementen vormen de hoofdingrediënten van het woon- en zorgaanbod binnen dit projectgebied van 4ha in het hart van Munkzwalm.

Een nieuw marktplein waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, wandelen, fietsen, spelen in een autovrije omgeving of verpozen in het groen aan de waterkant. Een aangepast woonbeleid voor zowel sociale als private huisvesting. Dit worden de speerpunten in dit plan van de gemeente Zwalm, en haar partners. De intercommunale SOLVA, De sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, het zorgnetwerk Cur@-Z en de Vrije Basisschool Zwalm.

Rol SOLVA:
Projectcoördinator
Partners oproep:
• SOLVA (idem aan eerdere oproep)
• Gemeente Munkzwalm
• Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen
Partners masterplan:
• Zorgnetwerk Cur@-Z vzw
• Vrije basisschool Munkzwalm
• Vlaamse Maatschappij voor sociaal wonen (VMSW)
Adres:
Project woonuitbreidingsgebied Munkzwalm
Het binnengebied omsloten door de Zuidlaan / Gaverbosdreef /Decoenstraat en Zijpgrachtstraat.
Status:
Oproep
Kernversterkend

Kernversterkend.

Een nieuw marktplein om te ontmoeten, mogelijkheden om te verpozen in het groen langs de waterkant. Wandelen, fietsen en spelen in een autovrije omgeving. Een plek voor jong en oud om te wonen. Dat wordt het nieuwe gezicht van Munkzwalm. De Willegemsebeek die door het projectgebied stroomt wordt open gemaakt en samen met de trage paden, de groenaanleg zullen ze van Noord naar Zuid de Zwalmbeek verbinden met de huidige recreatiesite van de gemeente en met de stationsomgeving.

Een trage verbinding van Oost naar West verbindt de kerk met de open ruimte. De opwaardering van de kerkomgeving als unieke toegangspoort tot deze nieuwe woonzorgkern met marktplein, zal het dorpsleven een hele nieuwe dynamiek geven. Ook het woonbeleid zal zich aan deze nieuwe omgeving en kernversterkende elementen aanpassen. Dit in functie van iedere Zwalmenaar, van de allerkleinsten in de vrije basisschool tot en met de senioren in de nieuwe woonzorgzone. En in deze nieuwe kern is er ook plaats voor sociale en private woningen. Drie nieuwe parkeerzones aan de rand van het projectgebied laten toe om een autovrij hart in de gemeente te maken.

Blauw groene klimaatwijk.

Uit het plan spreekt ook de ambitie om een duurzaam, ecologisch en CO2 neutraal woonproject te maken.Krachtlijnen daarbij zijn de trage wegen die samen met educatieve speelelementen, dorpstuintjes en ontmoetingsplaatsen langs het water en op het nieuwe marktplein een nieuwe autoluwe publieke ruimte maken. Deze groenblauwe architectuur en het inzetten op biodiversiteit zorgt voor een natuurbeleving bij bewoners en bezoekers van het projectgebied.

Door het openleggen van de Wijlegemsebeek ontstaan deze groenblauw verbindingen binnen de ruimere omgeving. Deze aanpak creëert meteen ook een efficiënte manier om het hemelwater te bufferen en geeft het gebied een recreatieve meerwaarde binnen de beekvallei van de Zwalm. Ruimte voor water, aanleg van koelend groene zones geven dit nieuwe woongebied het label klimaatwijk. Een troef voor het hele dorp en de Zalmbeekvallei.

Groengebied
Residentieel

Wonen aan het dorpsplein.

Vandaag heeft Munkzwalm nood aan een dorpsplein waar er ruimte is voor allerlei activiteiten. De heroriëntatie van de dorpskern zal de beleving van het centrum ongetwijfeld opwaarderen. Deze ontwikkeling biedt de mogelijkheid om de voorzieningen binnen de dorpskern van Munkzwalm verder uit te bouwen en het centrum nieuw leven in te blazen.

Om voldoende ruimte te maken voor groen en water kiezen we voor compact bouwen en dit voor verschillende woonvormen. Zowel private als sociale huisvesting. Dit masterplan geeft adem aan de buurt en verbindt de ruimtes. De realisatie van het woonzorgcentrum met zorgondersteunende functies, ruimte voor een café aan het nieuwe dorpsplein, plaats voor de basisschool. Al deze elementen samen zullen van Munkzwalm een levendige gemeente maken voor jong en oud.

sfeer image
sfeer image
sfeer image
sfeer image
sfeer image

Wens je meer info over het ontwikkelen van het Project Munkzwalm? Vul onderstaand formulier in en ontvang het bestek.

Wenst u als projectontwikkelaar het bestek Munkzwalm te ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.
Wenst u als particulier de nieuwsbrief Project Munkzwalm te ontvangen? Laat via onderstaand formulier uw e-mailadres na en vink het vakje 'particulier' aan.
Via welk kanaal heb je vernomen over dit project?