zoekt een
team van architecten en
projectontwikkelaars

SOLVA en de gemeente Kluisbergen zoeken een team van architecten en projectontwikkelaars voor de realisatie van een duurzame woonwijk met een kwaliteitsvolle verbinding richting kerk en Ruienplein. De uiterste datum voor indiening aanvraag tot deelname is maandag 27 november 2023 om 15 uur.


Project Kluisbergen Rosalinde
logo-PO
© Google BE
logo Project Kluisbergen Rosalinde

SOLVA, de Intergemeentelijke samenwerking voor streekontwikkeling en de gemeente Kluisbergen zoeken een team architecten en een projectontwikkelaar voor de realisatie van een duurzame woonwijk met een kwaliteitsvolle verbinding richting kerk en Ruienplein.

Rol SOLVA:
Projectcoördinator
Partners:
Gemeente Kluisbergen
Adres:
Project Rosalinde
Gebied rond Spinnerijstraat
te 9690 Kluisbergen
Status:
Oproep

Omgeving van de kerk van Ruien, je ziet de site ‘Rosalinde’ liggen achter de kerk en het kerkhof.

Kernversterkend

Kernversterkend.

De site ligt strategisch in het verlengde van de kerk en het Ruienplein, wat maakt de deze ideaal gelegen is om te wonen tussen het dorp en achterliggende groene landschap. Het project vervult op die manier een kernversterkende en doorwaadbare rol.

De integratie van nieuwe met groen omzoomde trage wegen en een opwaardering van de Sint-Corneliuskerk en het Ruienplein bieden de mogelijkheid de kern uit te breiden met publieke recreatie en collectieve ruimte die een meerwaarde zullen betekenen voor het dorp: ontmoeten, verpozen in het groen, wandelen en spelen in een autovrije omgeving, voor jong en oud.

Een visie op een nieuw programma van de te herbestemmen kerk kan een positieve interactie aangaan met de wijk. Ook de mogelijkheden voor een begraafplaats met park-karakter, een waar kerk’hof’, kan er versterkend werken.

Twee sterke Landschappen.

De dorpsweide als groenblauw netwerk voor de bewoners van het dorp Ruien samen met de Collectieve tuin voor de bewoners van Rosalinde kunnen de ingrediënten zijn om het landschap vorm te geven en in te zetten op leefbaarheid, waterberging, klimaatadaptatie, biodiversiteit, …

shape
shape

Residentieel.

Bij de ontwikkeling van de site stappen we af van de reeds vergunde klassieke verkavelingsplannen. In plaats daarvan wensen we vandaag in te zetten op verdichting, collectiviteit en een menging van woonvormen.

Een residentieel project van maximaal 60 woonentiteiten waar men woont tussen landschap en dorp is één van de ambities binnen dit project.

project Kluisbergen Rosalinde
project Kluisbergen Rosalinde
project Kluisbergen Rosalinde
project Kluisbergen Rosalinde
project Kluisbergen Rosalinde
project Kluisbergen Rosalinde

Wens je meer info over het ontwikkelen van het Project Rosalinde te Kluisbergen? Vul onderstaand formulier in en ontvang het bestek.

Wenst u als projectontwikkelaar het bestek Project Rosalinde te ontvangen? Vul dan onderstaand formulier in.
Wenst u als particulier de nieuwsbrief Project Rosalinde te ontvangen? Laat via onderstaand formulier uw e-mailadres na en vink het vakje 'particulier' aan.
Via welk kanaal heb je vernomen over dit project?